Płyny hamulcowe - Hurtownia części i akcesoriów - Motozbyt Białystok

Przejdź do treści

Płyny hamulcowe

Oferta > Płyny
MIESZALNOŚĆ PŁYNÓW HAMULCOWYCH
Płyny hamulcowe DOT 3, 4 i 5.1 są w pełni mieszalne z innymi płynami należącymi do jednej i tej samej kategorii, gdyż normy DOT obejmują próbę zgodności.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI :
 • Niska ściśliwość
 • Stała temperatura wrzenia (= wysoka « mokra » temperatura wrzenia)
 • Niska temperatura krzepnięcia
 • Smarowanie części ruchomych
 • Ochrona antykorozyjna
 • Odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Od nowoczesnych płynów hamulcowych wymaga się przede wszystkim:
 • wysokiej temperatury wrzenia. Zapewnia ona stałość właściwości płynu mimo podwyższenia temperatury pracy, a zatem bezpieczną jazdę (hamowanie) nawet przy znacznie rozgrzanych hamulcach.
 • ważne są także opory przepływu płynu w instalacji hydraulicznej pojazdu, gdyż decydują one o szybkości zadziałania hamulca. Lepkość płynu decydująca o wspomnianych wyżej oporach nie może być ani za duża (powoduje zwiększone opory przepływu), ani za mała (powoduje rozszczelnienie układu),
 • bardzo negatywny wpływ na płyn hamulcowy ma woda. Zatem mała absorpcja wody z otoczenia jest cechą jak najbardziej pożądaną. Pochłaniania wilgoci z powietrza nie da się zupełnie wyeliminować, dlatego każdy płyn winien mieć również zdolność rozpuszczania zawartej już w układzie hamulcowym wody,
 • płyn nie powinien być agresywny dla gumy czy metalu,
 • płyn nie powinien się pienić nawet przy intensywnej eksploatacji;

PHUP „MOTOZBYT” Sp. z o.o. - 15-467 Białystok  ul. Poleska 61
Przejdź do:  DACIA  |  RENAULT  |  SKP  |  STARTOWA
PHUP MOTOZBYT sp. z o.o. siedziba: 15-467 Białystok ul. Poleska 61
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS:0000123567; NIP:542-020-12-97; Kapitał zakładowy 251.160,00 zł
Wróć do spisu treści